Grisslehoppningen – Karlsös mest spektakulära drama

Grisslehoppningen är Karlsös mest spektakulära drama, regisserat av naturen själv. Skådespelet pågår som intensivast i slutet av juni. De små sillgrissleungarna, ännu inte flygga, kastar sig i skymningen med dödsförakt ut från klipphyllorna.

LÄS MER >